Logo PolicjiKomisariat Policji w Myszyńcu informuje, że w ramach planu działania priorytetowego w okresie czasu od dnia 01 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. będą realizowane działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń występujących w rejonie lokalu gastronomicznego przy ulicy Most Kopański 2, sklepów Plac Wolności 29A, Plac Wolności 22 oraz Stacji Paliw Plac Wolności 60A w Myszyńcu, gdzie dochodzi do negatywnych zachowań m.in. popełniania czynów zabronionych, spożywania alkoholu w miejscu publicznym, wybryki chuligańskie oraz zakłócania porządku publicznego.