Herb myszyńcaGmina Myszyniec otrzyma pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024”- „Mazowsze dla sołectw 2024” na dofinansowanie następujących zadań:

  1. „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Myszyniec Stary” w kwocie 15 000,00 zł
  2. „Zagospodarowanie terenu przy budynku remizo-świetlicy w miejscowości Wykrot” w kwocie 15 000,00 zł