Gmina Myszyniec otrzyma dofinansowanie w wysokości 226 406,00 zł na zadanie pod nazwą „Wykonanie robót budowlanych dotyczących pawilonu sportowego przy stadionie sportowym w Myszyńcu” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sportu 2024”.