PlakatW ramach działań popularyzujących wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym przesyłam w załączeniu informację dotyczącą rozpoczęcia XXI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
oraz Regulamin konkursu. Załączam również formularz zgłoszeniowy, który rolnicy zainteresowani udziałem w konkursie powinni przekazać do PT KRUS w Myszyńcu w terminie do 25 kwietnia 2024 r.


Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.


Załączniki