herb polski i flaga

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że liczba uczestników Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 zwiększa się o 17  do 21 osób. Zmiana ta wynika z dużego zainteresowania usługami opieki wytchnieniowej.
W związku z powyższym Mazowiecki Urząd Wojewódzki Warszawie w dniu 15.05.2024 r. wyraził zgodę na zwiększenie liczby uczestników Programu w ramach otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 137 332,80 zł

Całkowita wartość wynosi 139 332,80 zł