DSCF0493
DSCF0495
DSCF0496
DSCF0507
DSCF0513
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Na terenie gminy Myszyniec do końca 2019 roku zostaną zamontowane systemy odnawialnych źródeł energii, czyli kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Skorzystają na tym projekcie mieszkańcy oraz pracownicy i użytkownicy budynków użyteczności publicznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma blisko 9,5 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Dnia 24 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu umowę w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego - Elżbieta Lanc oraz Janina Ewa Orzełowska oraz burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk i skarbnik gminy Agata Anna Kobus.

Dzięki funduszom europejskim nasza gmina stanie się bardziej ekologiczna. Zostanie zainstalowanych 502 kolektory słoneczne oraz 260 paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Projekt przewiduje również montaż instalacji fotowoltaicznych w siedmiu budynkach użyteczności publicznej:

  • - Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku
  • - budynek Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym
  • - budynek szkoły w Zalesiu
  • - budynek szkoły w Wydmusach
  • - budynek szkoły w Wolkowych
  • - budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu
  • - budynek Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Powiatem Ostrołęckim, Związkiem Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, Parafią Rzymskokatolicką pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wydmusach.

W projekcie zostanie zamontowana pompa ciepła do ogrzania budynku szkoły w Wydmusach. Na budynkach Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu, remizy OSP w Wydmusach oraz plebanii przy parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne, które będą wykorzystywały energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej.

Całkowita wartość projektu: 13.101.661,12zł.