Grafika ilustracyjna - śmieciarka na ulicy

Burmistrz Myszyńca przypomina, że odbiory odpadów komunalnych będą realizowane zgodnie z harmonogramami dla poszczególnych miejscowości przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o.

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców o przygotowanie odpadów do odbioru – wystawienie pojemników/worków przed posesją do godz. 7.00 rano. Trasy odbioru odpadów są podobne do tych z ubiegłego roku.

ZGK w Myszyńcu Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby odbiory były realizowane sprawnie i kompleksowo. Jeżeli zdarzą się jakieś nieprawidłowości to prosimy o jak najszybsze zgłoszenie. Dostępne są dla Państwa w tym celu następujące nr tel. 29 77 21 142, 604 102 950, 29 77 2 1141 w.23.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW  W GMINIE MYSZYNIEC W 2024 ROKU