„Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem”

(inwestycja w trakcie realizacji)

W dniu 18.11.2019r. zawarto umowę na modernizację sali widowiskowo – kinowej z częścią wyposażenia, a 19.05.2020r. zawarto umowę na dostawę pozostałego wyposażenia. Jest to I etap inwestycji. Wykonawcą robót i dostawcą wyposażenia jest firma P.H.U. „RADEK” z Ostrołęki. Wartość zadania: ok. 1 870 000,00 zł, z tego 500 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW.  Termin realizacji umów został określony na 30.08.2020r.

W najbliższych dniach  zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie II etapu inwestycji, obejmującego m.in. remont istniejących łazienek i hollu, wykonanie bufetu, doposażenie sali widowiskowej oraz remont kotłowni. Szacowana wartość robót: ok. 1 000 000,00 zł, z czego 588 000,00 zł stanowić będzie dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego.