22 lipca 2020 r. w Warszawie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Odbiór transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Myszyniec”.


Gmina Myszyniec otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 49 996,57 zł. na utylizację 142,88 Mg. z 42 gospodarstw domowych oraz 3,900 Mg. azbestu z budynków gminnych. Termin realizacji zadania do 30 września 2020.