W dniu 12 sierpnia 2021 r. Burmistrz Myszyńca w imieniu Gminy Myszyniec podpisała umowę na realizację zadania pod nazwą „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5  do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wbudowaniem i wyprofilowaniem”. W przetargu wzięło udział 3 wykonawców. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Usługi Transportowe Łukasz Prusaczyk, ul. Szkolna 31, 07-402 Lelis. Koszt realizacji zadania wyniesie 512 260,00 zł. Kruszywo ma zostać rozdysponowane we wszystkich sołectwach gm. Myszyniec oraz na terenie Myszyńca do dnia 30 listopada 2021 r.