flaga i godło Polski

W dniu 15.02.2022 roku Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 730 819,80 zł

Całkowita wartość wynosi 733 819,80 zł


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym a w szczególności:

  1. wykonywaniu codziennych czynności dla uczestnika Programu,
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca,
  3. załatwianiu spraw urzędowych,
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. 

Usługi asystenta w ramach programu zostaną przyznane dla 39 osób z terenu Gminy Myszyniec, w tym dla:

  • 24  osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionego;
  • 6 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • 9 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.