Droga

Nazwa zadania:  „Budowa dróg gminnych o nr 250815W Cięćk-Wykrot i nr 250816W Dalekie – Cięćk”

 Zadanie współfinansowane z budżetu państwa

w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Kwota dofinansowania:  1 272 252,00  PLN

Beneficjent: Gmina Myszyniec: 1 272 252,54 PLN

Rok realizacji: 2018