IMG_20200717_120537
IMG_20200717_120502
IMG_20200717_120539
IMG_20200717_120803
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Gmina Myszyniec pozyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie  zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu. Umowa została zawarta w dniu 17 lipca 2020 roku pomiędzy „Województwem”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Gminą Myszyniec reprezentowaną przez Burmistrz Myszyńca przy kontrasygnacie skarbnika gminy. 


Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 7 lipca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie udzielania pomocy finansowej miastom i gminą na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. 

Zgodnie z ww. przyjętym zadaniem pomoc jest skierowana do gmin, na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, które uzyskały zapewnienie dofinansowania lub już uzyskały dofinansowanie ze środków budżetu Państwa lub NFOŚiGW/WFOŚiGW i w połączeniu ze środkami z innych źródeł daje gwarancję dokonania zakupu przedmiotowego samochodu" w tej grupie znalazła się również  gmina Myszyniec oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Myszyńcu.