22 lipca 2020 roku Pani Maria Turek zakończyła pracę w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. Z okazji przejścia na emeryturę pracownicy złożyli Pani Marii serdeczne życzenia realizacji dalszych planów, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.