Policjanci kontrolujący ludzi w parku

Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu informuje, że

w ramach planu działania priorytetowego w okresie od dnia 01 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

realizowane będą działania funkcjonariuszy policji mające na celu wyeliminowanie negatywnych zachowań przez gromadzącą się młodzież polegającą na  spożywaniu alkoholu, niszczeniu mienia, wybrykach chuligańskich  oraz zakłócaniu ładu i porządku publicznego, które mają miejsce na terenie placu zabaw oraz parkingach przyległych do  obiektu  Bazyliki Mniejszej w Myszyńcu.