Myszyniec, 28.07.2021r.

 IN.GK.6322.1.2021

OBWIESZCZENIE

Zdjęcie domu  w czasie burzyW związku z wystąpieniem na terenie gminy Myszyniec w dniu 9 i 17 lipca 2021r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci deszczu nawalnego, Burmistrz Myszyńca informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Miejskim w  Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 12, parter budynku.

Szacowanie strat przez Komisję odbędzie się w ustalonym terminie.


Wnioski do pobrania w tut. urzędzie lub na stronie internetowej urzędu myszyniec.pl w zakładce „formularze do pobrania”.

Zaznacza się, że niezbędnym załącznikiem do wniosku jest wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Termin składania wniosków do 5 sierpnia 2021r.

 

BURMISTRZ MYSZYŃCA

 

/-/ Elżbieta Abramczyk

Załączniki: