Dnia 14 września 2018 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu robót) budowy gazociągu średniego ciśnienia dla miasta Myszyniec i miejscowości przez które będzie przebiegał gazociąg tj. Drężek, Wykrot i Gadomskie z podłączeniem do miejscowości Lipniki.

Dzięki staraniom Gminy Myszyniec została nawiązana w 2016 roku współpraca z Polską Spółką Gazownictwa, która zaowocowała dalszymi działaniami mającymi na celu doprowadzenie gazu do miasta Myszyniec.

Zgodnie z założeniami przetargu w przyszłym roku inwestycja powinna otrzymać pozwolenie na budowę.

Po wyborze biura projektowego przez PSG sp. z o.o., Gmina Myszyniec zaoferuje pomoc przy wyznaczaniu przebiegu gazociągu oraz w spotkaniach z mieszkańcami.