Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk i Wójt Gminy Czarnia Marek Piórkowski  podziękowali dotychczasowemu Komendantowi Policji komisarzowi Krzysztofowi Samulowi za dobrą współpracę. W obecności zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce Pana nadkom. Jarosława Deptuły powitali na stanowisku Komendanta Policji w Myszyńcu podinsp. Waldemara Tokarskiego.

         Komisarzowi Krzysztofowi Samulowi życzymy wszystkiego najlepszego, spełniania się na nowym stanowisku oraz wielu dalszych sukcesów.