PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 1330 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Analiza umorzeń podatków.

3.   Zaopiniowanie uchwał na XV sesję Rady Miejskiej.

4.   Sprawy różne.

5.   Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji:

/-/Marek Trzciński