PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

___________________________________________________________________________

 
O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Analiza oryginału dziennika budowy dotyczącego inwestycji – remontu dachu budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

3.   Analiza dokumentacji dotyczącej zakończenia inwestycji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

4.   Zamknięcie posiedzenia.

                                                         

Przewodnicząca Komisji:

Zofia Bałdyga