PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY  I SPRAW SPOŁECZNYCH

___________________________________________________________________________

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 września 2020 r. o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Finansowanie gminnej oświaty.
  3. Omówienie działań zmierzających do rozszerzenia usług rehabilitacyjnych.
  4. Ocena spotkań patriotycznych i kulturalnych w naszej gminie w czasie epidemii.
  5. Analiza możliwości stworzenia miejsca spotkań dla młodzieży w Krysiakach.
  6. Informacja w sprawie działań Gminy na tzw. „osiedlu kolejowym”.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji:

 /-/  Lucyna Maria Zalewska