PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

___________________________________________________________________________

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 10.30 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Ocena projektu budżetu gminy na 2021 rok.

 Przewodnicząca Komisji:

  /-/   Zofia Bałdyga