PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

___________________________________________________________________________

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 11.00 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w związku ze wznowieniem kontroli dotacji udzielonych dla Stowarzyszenia Kurpsie Razem z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Kontrola dotacji na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 5 lat w miejscowości Wykrot.

 

  Przewodnicząca Komisji:

 /-/   Zofia Bałdyga