Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Myszyniec w 2021 roku

W 2021 roku odbiorcą, transportującym odpady komunalne od mieszkańców gminy Myszyniec do Instalacji  w Ostrołęce,  będzie ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle.

Pierwsze odbiory odpadów komunalnych zmieszanych rozpoczną się od 11 stycznia 2021r. w terminach zgodnych z dostarczonymi harmonogramami.


Nie ma konieczności składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe deklaracje składają tylko Ci mieszkańcy, u których wystąpiły jakieś zmiany, np. ktoś nowy zamieszkał, urodziło się dziecko lub ktoś wyprowadził się bądź zmarł.


Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Myszyniec w 2021 roku nie ulegnie zmianie, wyniesie więc 22,00 od mieszkańca, jeśli odpady zbierane będą w sposób selektywny.