PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05 marca 2021 r. o godz. 12.00 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które są związane z funkcjonowaniem PSZOKu.
  2. Analiza dokumentacji związanej z działalnością PSZOKu pod kątem postawionych pytań i uzyskanych odpowiedzi.
  3. Sprawy różne.

                                                             

  Przewodnicząca Komisji:

 

                                                         Zofia Bałdyga