Myszyniec, dnia 24.02.2021 r.

SG.2110.1.2021

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko pracy informatyka w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, został wybrany Pan Mariusz Jędrzejczyk, zamieszkały: Myszyniec, gmina Myszyniec.

Uzasadnienie:                                                                                                                                

Pan Mariusz Jędrzejczyk spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania pracy na tym stanowisku. Dodatkowym atutem kandydata jest doświadczenie w pracy w administracji publicznej. Komisja oceniła, że posiadane przez Pana Mariusza Jędrzejczyka wykształcenie wyższe informatyczne, wiedza i umiejętności pozwolą mu na sprostanie obowiązkom na tym stanowisku.

Pozostałym kandydatom dziękujemy za udział w naborze.

 Burmistrz Myszyńca

          /-/ Elżbieta Abramczyk