Myszyniec, dn. 17.03.2021 r.
  

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU
I FINANSÓW

    

Z A W I A D O M I E N I E


 

  

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Zaopiniowanie uchwał na XX sesję Rady Miejskiej.

2.   Analiza zaległości podatkowych wobec gminy, wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody gminy.

3.   Sprawy różne.

 

                                                               Przewodniczący Komisji:

 

                                                         Marek Trzciński