Deklaracja dostępności Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Myszyńcu

Urząd Miejski w Myszyńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • - brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych,
 • - linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,

Wyłączenia

 • - mapy są wyłączone z obowiązku z zapewniania dostępności,
 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Kobus.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (29) 7721141

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Myszyńca
 • Adres: Plac Wolności 60
  07-430 Myszyniec
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 29 772 11 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Urząd Miejski w Myszyńcu przy Placu Wolności 60

 

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

1) wejście główne do budynku od strony  Placu Wolności - wejście po schodach. Do wejścia prowadzą schody z poręczami. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

2) Wejście do budynku przez bank PeKaO S.A. wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób chcących wejść z wózkiem dziecięcym. Na drzwiach znajduje się informacja i odpowiednie oznakowanie graficzne.

- nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

- w budynku nie ma obszarów kontroli.

 

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek posiada dwa piętra. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie schodami. Brak oznaczeń krawędzi schodów. Brak windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze  i pomieszczenia znajdujące się na parterze. Na parterze Urzędu, w pobliżu wejścia dla osób niepełnosprawnych, znajduje się oznakowana toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablica informacyjna, pracownik Punktu Obsługi Mieszkańców przy wejściu głównym).

Obsługa interesantów (w tym osób niepełnosprawnych) odbywa się na parterze w holu budynku, naprzeciwko wejścia głównego w Punkcie Obsługi Mieszkańców. Punkt dostosowany, poprzez obniżenie  blatu biura dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dodatkowo, obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w oznaczonym pokoju na parterze, przy wejściu dla osób niepełnosprawnych. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się poza kolejnością.

 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

Przed budynkiem Urzędu Miejskiego od strony wejścia głównego, znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

 

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

W budynku w chwili obecnej nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi on-line.

 

II. Budynek Centrum Usług Społecznych przy Placu Wolności 61

 

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

1) Budynek jest parterowy, wejście oznakowane. Do wejścia z jednej strony prowadzą schody dwustopniowe, z drugiej znajduje się podjazd z obustronnymi poręczami dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób chcących wejść z wózkiem dziecięcym.

- nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

- w budynku nie ma obszarów kontroli.

 

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz  i wszystkie pomieszczenia znajdujące się w budynku. Szerokie korytarze, umożliwiają wyminięcie dwóch osób. W budynku znajduje się oznakowana toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych. Blisko wejścia do budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe pomalowane jest kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności, jak również znajduje się oznaczenie pionowe.

 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

 

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

W budynku w chwili obecnej nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi on-line.