Myszyniec, dnia 09.06.2021 r.

IN.GP.6733.1.2020.EK

 

Dom System Sp. z o.o.
ul. Dzika 4a lok.2
00-194 Warszawa

 

 

Wobec bardzo dużego zainteresowania naszych mieszkańców gazociągiem, który jest przez Państwa spółkę projektowany w ramach umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu ś/c w m. Myszyniec, Drężek, Wykrot i Gadomskie w gm. Myszyniec i gm. Łyse” nr postępowania 2018/W400/WP-000723 zwracam się z zapytaniem o stan realizacji opracowania w/w dokumentacji projektowej.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na terenie gminy Myszyniec zaplanowała budowę sieci gazowej średniego ciśnienia. Projektowana sieć przebiegać będzie od granicy z gminą Łyse drogą powiatową w msc. Gadomskie w kierunku miasta Myszyniec kolejno przez miejscowości Wykrot i Drężek. Dalej przebiegać będzie wzdłuż ul. Kolejowej, następnie wzdłuż drogi krajowej do granicy miasta (ul. dr Pawłowskiego). W ramach inwestycji zaplanowano również przebieg sieci częściowo wzdłuż ul. Targowej, ul. Stefanowicza, ul. Prostej, ul. 23 Stycznia, ul. Reymonta, ul. Poległych i ul. Dzieci Polskich.

W ramach prowadzonego przez tut. Urząd postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane zostały dwie decyzje: w dniu 26 czerwca 2020 r. w całym zakresie planowanego przebiegu oraz w dniu 26 stycznia 2021 r. obejmująca swym zakresem zmianę przebiegu sieci na odcinku przyległym do ul. Dr. Stanisława Pawłowskiego oraz na odcinku przyległym do ul. Stacha Konwy (okolice Poczty).

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o informację o planowanym zakończeniu prac projektowych i terminie przekazania dokumentacji do Polskiej Spółki Gazownictwa. Po przekazaniu przez Państwa dokumentacji projektowej Gmina Myszyniec planuje podjąć rozmowy z Zarządem Spółki o jak najszybsze wybudowanie gazociągu, który ma istotne znaczenie dla rozwoju miasta i gminy Myszyniec.

Burmistrz Myszyńca

 /-/ Elżbieta Abramczyk

Plik do pobrania w wersji cyfrowej: