Myszyniec, dnia 09.06.2021 r.

SG.2110.3.2021

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w ochronie środowiska w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko pracy ds. inwestycji w ochronie środowiska w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, została wybrana Pani Natalia Kaczyńska, zamieszkała Myszyniec, gmina Myszyniec.

Uzasadnienie:                                                                                                                                

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania pracy na tym stanowisku. Dodatkowym atutem kandydatki jest doświadczenie w pracy w administracji publicznej. Komisja uznała, że posiadana wiedza, umiejętności oraz doświadczenie w pracy w administracji samorządowej predysponują kandydatkę do objęcia w/w stanowiska.

Pozostałym kandydatom dziękujemy za udział w naborze.

 

 Burmistrz Myszyńca

 /-/ Elżbieta Abramczyk

 

Informacja o wyborze - IOŚ_2021 (429.7kB)Zapisz dokumentPokaż dokument