Myszyniec, dn. 30.06.2021 r.

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05 lipca 2021 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Przedstawienie projektu planu pracy.
  2. Ocena dróg gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie wiejskim – posiedzenie wyjazdowe.
  3. Ocena stanu technicznego obiektu „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie.
  4. Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca Komisji:

 

Małgorzata Brodzik