PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

___________________________________________________________________________

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 lipca 2021 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Zapoznanie z dokumentacją inwestycji dotyczącej renowacji bazyliki mniejszej oraz XVIII-wiecznej dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu. Analiza dokumentacji pod kątem różnic pomiędzy powstałym wcześniej PFU dzwonnicy a projektem budowlanym.
  2. Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca Komisji:

 

/-/  Zofia Bałdyga