Myszyniec, dn. 11.08.2021 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2021 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Jubileusz 100-tnej rocznicy poświęcenia kościoła w Myszyńcu.
  2. Zieleń miejska z infrastrukturą towarzyszącą, infrastruktura sportowa i rekreacyjna na terenie gminy Myszyniec – place zabaw, siłownie zewnętrzne, stan techniczny fontann i skwerów zielonych.
  3. Plan usuwania krzaków i zarośli z pasów drogowych przy drogach
  4. Budowa gazociągu i światłowodu na terenie gminy Myszyniec.
  5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji:

/-/   Małgorzata Brodzik