Myszyniec, dn. 22.09.2021 r.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

___________________________________________________________________________

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 września 2021 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej nr 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Zapoznanie z dokumentacją powykonawczą dotyczącą inwestycji „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” – montaż instalacji solarnych w latach 2019-2020.
  2. Analiza dokumentów dotyczących inwestycji „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” – montaż instalacji solarnych w latach 2019-2020.
  3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji:

Zofia Bałdyga