Plakat promujący

Kurs w nowoczesnej formie przybliża dzieciom zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych oraz uczy je prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Kto może uczestniczyć w konkursie?

Uczestnikami kursu mogą być dzieci urodzone w latach 2007 – 2015, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS. Udział w losowaniu hulajnóg jest bezpłatny i dobrowolny, nie mogą brać w nim udziału te dzieci, które w poprzednich dwóch edycjach losowania zostały nagrodzone.

Kurs jest ogólnodostępny na stronie:https://prewencja.krus.gov.pl/