Myszyniec, dn. 18.10.2021 r.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 października 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Zapoznanie z odpowiedziami na pytania dotyczącymi inwestycji „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” – montaż instalacji solarnych w latach 2019-2020.
  2. Zapoznanie z przedłożoną dokumentacją, o którą wnioskowała Komisja Rewizyjna.
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji:

Zofia Bałdyga