Myszyniec, dn. 13.12.2021 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

1.      Opracowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

2.      Sprawy różne.

 

 

 Przewodnicząca Komisji:

 /-/  Zofia Bałdyga