Myszyniec, dn. 04.01.2022 r.


ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 stycznia 2022 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

1. Przestępczość wśród nieletnich - spotkanie z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
2. Plan pracy na 2022 rok.
3. Sprawy różne.


Przewodnicząca Komisji:

/-/ Małgorzata Brodzik