Myszyniec dn. 10.02.2022 r.

Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej


ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej nr 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

1. Przygotowanie sprawozdania rocznego z działalności Komisji za 2021 rok.
2. Sprawy różne.


Przewodnicząca Komisji:

/-/ Zofia Bałdyga