Myszyniec, dn. 15.02.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU,
OŚWIATY I ZDROWIA

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2022 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

  1. Zaopiniowanie uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej.
  2. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok.
  3. Sprawy różne.

 Przewodniczący Komisji:

/-/  Marek Trzciński