Myszyniec dn. 30.03.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04 kwietnia 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór przewodniczącego Komisji.
2. Kontrola ściągalności podatków od przedsiębiorców w latach 2020-2021- umorzenia, zwolnienia, odroczenia.
3. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki