Myszyniec, dn. 08.06.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem obrad:

  1. Rozpatrzenie skargi (możliwe wyłączenie jawności w części gdy będą poruszane dane osobowe).
  2. Sprawy różne.

 Przewodniczący Komisji:

 /-/  Robert Rydel