Myszyniec, dn. 13.06.2022 r.


PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI BUDŻETU, OŚWIATY I ZDROWIA

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

  1. Zaopiniowanie uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej.
  2. Analiza stanu zadłużeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r.
  3. Zapoznanie się z informacją na temat skutków pandemii Covid- 19.
  4. Sprawy różne.

 Przewodniczący Komisji:

  /-/ Marek Trzciński