Herb MyszyńcaMyszyniec, 24 października 2022 roku

Szanowni Państwo,
W związku z projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe i możliwością realizacji sprzedaży paliwa stałego przez gminę za pośrednictwem innego podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, lub sprzedaży paliwa stałego przez podmiot inny niż gmina będący pośredniczącym podmiotem węglowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku akcyzowym, zapraszam zainteresowane podmioty (przedsiębiorców) z terenu Gminy Myszyniec na spotkanie w dniu 25 października 2022 roku na godz. 12.00, sala konferencyjna, I piętro w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

Przedmiotem spotkania będzie podjęcie współpracy w celu realizacji ww. ustawy. Podmioty będą mogły ją realizować w porozumieniu z Gminą lub samodzielnie.
Ww. podmioty winne spełniać wymagania do jakich zobowiązani są przestrzegania, na podstawie odrębnych ustaw, podmioty dokonujące obrotu węglem.


Burmistrz Myszyńca
Elżbieta Abramczyk