Myszyniec, dn. 19.12.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI BUDŻETU,
OŚWIATY I ZDROWIA

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej, w tym projektu budżetu na 2023 r.
2. Zapoznanie się z informacją o formach i wysokości pozyskanych środków finansowych na inwestycje gminne ze źródeł zewnętrznych.
3. Analiza wykonania inwestycji gminnych planowanych w budżecie gminy na 2022 r. – m.in. Centrum Usług Medycznych, basen sportowo-rekreacyjny w Myszyńcu.
4. Analiza projektu planu pracy Komisji na 2023 r.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji:

/-/ Marek Trzciński