Myszyniec, dn. 13.01.2023 r.

Przewodnicząca
Komisji Infrastruktury,
Kultury i Spraw Społecznych

 
ZAWIADOMIENIE
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2023 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

  1.  Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2023 r.
  2. Sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych za rok 2022.
  3. Działalność przedszkoli w gminie Myszyniec oraz omówienie potrzeby budowy w najbliższych latach żłobków dla najmłodszych dzieci.
  4. Ocena stanu lokali komunalnych oraz problem bezdomności i ubóstwa w gminie Myszyniec.
  5. Sprawy różne.

 Możliwe wyłączenie jawności w części, gdy będą poruszane dane osobowe.

 Przewodnicząca Komisji:

 /-/    Małgorzata Brodzik