Myszyniec, dn. 16.01.2023 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 16 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  • Sprawozdanie z pracy komisji za 2022 rok.
  • Kontrola dotacji dla ochotniczych straży pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej w latach 2019-2022.
     

Przewodnicząca Komisji:

     /-/ Teresa Łachacz