Myszyniec, dn. 24.02.2023 r.


ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 2 marca 2023 r. o godz. 13:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

Wybór przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Sławomir Archacki