Myszyniec, dn. 02.03.2023 r.


Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 marca 2023 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej nr 16 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

1. Kontrola dotacji dla Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu na remont obiektu.

Przewodnicząca Komisji:
/-/ Teresa Łachacz