Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu w dniu 21.02.2023 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nN-0,4 kV oraz stacji transformatorowej w miejscowości Myszyniec Stary oraz Myszy (401.6kB)

Zapisz dokument